Logo Rasmi Keluarga Mat2UDEFINISI LOGO

SIMBOL ORANG
  • melambangkan keluarga yang saling bersatu-padu dan bekerjasama
  • Simbol ini juga jika dilihat seakan berbentuk hati yang melambangkan perasaan kasih sayang yang erat dalam keluarga.
PERKATAAN ‘MAT 2 U
  • - menunjukkan trademark family yang unik dan ‘2 U’ adalah ‘untuk kamu sahaja’ keluarga haji Mohamad yang bersatu walaupun berlainan ibu dan perkataan ‘2 U’ perlu disemat dalam diri setiap ahli keluarga. MALAHAN WARNA KUNING ‘2’ IALAH PENEGAS.
  • WARNA HIJAU MELAMBANGKAN KEKUATAN IKATAN KELUARGA YANG BERSATU PADU BERLANDASKAN AGAMA YANG SUCI.

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails